Welcome to BITNET Research Server

 

Contracting authority: AGENTIA NATIONALA PENTRU STIINTA, TEHNOLOGIE SI INOVARE

TITLE:
SPATIU 2000. Obiectiv 3: APLICATII SPATIALE / Obiectiv subsidiar: Sisteme spatiale de observatie globala / Cercetari privind evapotranspiratia vegetatiei

Project URL:

Coordinator

Contact Person:
Marius I. Piso
Octavian Cristea

Organization:
Agentia Spatiala Romana
BITNET-CCSS

"Cercetari privind evapotranspiratia vegetatiei" este componenta a pachetului "Aplicatii Spatiale"

descriere

Evapotranspiratia (ET) este o măsură a cantitătii de apă necesare cresterii plantelor. ET este suma fluxurilor vaporilor de apă rezultati din transpiratia plantelor si evaporarea apei din sol si de pe frunzele ude. ET este un factor important care reglează nu numai cresterea plantelor si asimilarea carbonului ci si producerea precipitatiilor, nivelul pânzelor de apă freatică si circulatia atmosferică. ET este un parametru de interes major în studiile de schimbări climatice.

Diversele specii de plante / culturi au necesităti diferite de apă si din această cauză, rate diferite de ET. Intrucât există mii de plante cultivate, este necesară definirea unei ET standard (de referintă).

In majoritatea proiectelor internationale care vizează ET, referinta este definită ca evapotranspiratia unei culturi de iarbă cu înăltimea de 4 inch, aflată pe un sol adânc si bine irigat. Termenul tehnic exact pentru referintă este “EvapoTranspiratia Potentială pentru o cultură de referintă de iarbă" – prescurtat PET. PET depinde de conditiile meteo locale si de tipul de cultură.

Necesarul de apă al unei culturi se defineste prin ecuatia: necesarul de apă al unei culturi agricole = PET * Kc

Evaluarea evapotranspirtiei la scară mare se face prin utilizarea modelelor matematice (în special de tip Penman-Monteith) în care se introduc date (meteo si tip de cultura) achizitionate prin metode specifice teledetectiei satelitare si agrometeorologiei (măsurători la sol).

Obiectivele proiectului:

  1. Un studiu tehnic privind: metodele de evaluare a evapotranspiratiei utilizate actulamente de diverse organizatii internationale (FAO, Departamentul de Agricultură al SUA, Agentii Spatiale, etc.), parametrii de mediu achizitionati în acest scop, principalele tehnici de măsură utilizate la sol si de pe orbită, tehnica de calibrare a datelor, tehnicile de măsurare directă a unor parametri ai vegetatiei utilizati în studiile de evapotranspiratie.
  2. Realizarea unei retele demonstrative de monitorizare a PET pe teritoriul Romaniei, utilizind: modelul Penman-Monteith, date furnizate de citeva statii meteo cu dispersie geografica mare si date satelitare.
  3. Realizarea unor experimente de monitorizare.

Principalele Rezultate:

A fost definitivata si testata o metoda si tehnologia aferenta pentru efectuarea de experimente de monitorizare a evapotranspiratiei potentiale a vegetatiei (PET) pe teritoriul Romaniei.

1. Metodologia consta in achizitia datelor meteorologice necesare calculului PET din doua surse:

Datele din prima categorie permit monitorizari precise si zilnice. De asemenea pot fi utilizate pentru calibrarea datelor satelitare in vederea extinderii fiecarui punct de masura la o arie geografica invecinata.

2. Tehnologia de monitorizare a PET consta in urmatoarele:

O retea virtuala permite receptia pe un server BITNET a

Fisierele de date receptionate sunt procesate dupa anumiti algoritmi si utilizati ca date de intrare intr-un pachet software elaborat de Univ. Cranfield care calculeaza automat valorile PET.

3. Testarea tehnologiei:

A constat in efectuarea in iunie a unui experiment de monitorizare a dinamicii PET in citeva localitati de pe teritoriul Romaniei. Rezultatele monitorizarii indica valori extrem de mari ale PET pe teritoriul Romaniei care coroborate cu perioada de seceta au condus la un deficit de apa foarte mare in sol. De asemenea, datele au permis o evaluare (probabil prima de acest tip efectuata in Romania) a pretului apei necesare irigarii automate a unui hectar de cultura in perioada de seceta. Sumele, calculate la nivelul preturilor practicate de RAJAC Cluj, oscileaza in jurul a 20 milioane lei / luna pentru un hectar.

( Mostra de date: cit costa seceta ? )

4. Alte rezultate: statie agrometeo portabila

5. Posibilitati de valorificare a tehnologiei:

Rezultatele obtinute pina in prezent permit in principiu implementarea unui serviciu public operational pentru monitorizarea PET pe teritoriul Romaniei.

Project details

Project Reference: 541 / 22.06.2000

Contract Type: finantare

Start Date: iulie 2000

End Date: iulie 2002

Duration: 24 luni

Project Status: finalizat

Tech Transfer: : http://www.agrometeo.info  (valabil din toamna lui 2002 );

 

 

Participants

Agentia Spatiala Romana

P

Institutul National de Meteorologie si Hidrologie S.A.

P

Institutul de Optoelectronica S.A.

P

Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie

P

BITNET - Centrul de Cercetari Senzori & Sisteme SRL

P

Institutul National de Cercetari Aerospatiale "Elie Carafoli" S.A

P