Welcome to BITNET Research Server

 

TITLE: RETEA GEO-SPATIALA DE ACHIZITIE DE DATE CLIMATICE

Project URL: www.climaticsensor.net

Coordinator

Contact Person:
 Octavian Cristea

Organisation:
BITNET-CCSS

descriere

Dezvoltarea retelelelor geo-spatiale de date si informatii provenite din observarea Terrei ( de catre sateliti sau statii aflate la sol) reprezinta o componenta majora a programelor desfasurate de diverse organisme internationale: agentii spatiale, O.N.U., U.N.E.P., F.A.O., N.A.T.O., C.E.O.S., U.E., G 7, consortii internationale, etc. Reteaua existenta, aflata de altfel in expansiune rapida, este constituita din diverse retele internationale de date, unele avand un caracter de acoperire globala. Fiecare din retelele constituiente este dezvoltata in cadrul unui program international, functie de natura aplicatiilor vizate. De exemplu, O.N.U. coordoneaza dezvoltarea unor asemenea retele prin programul I.G.B.P., prin programe de schimbari climatice, prin programe UNEP, etc.

Spre exemplificare, diagrama din Fig. urmatoare prezinta nodurile principale ale retelei CEOS (Committee on Earth Observation Satellites). Reteaua asigura acces deschis si in timp real la date globale privind stiintele Pamantului (geostiinte, hidrosfera, biosfera, teledetectie satelitara, stiintele atmosferei), stiinte spatiale, fizica solara, stiinte planetare si astronomie/astrofizica. Reteaua descrie totodata datele detinute de departamente universitare, agentii guvernamentale si alte organizatii. Reteaua CEOS este doar una dintre multele existente.

Retelele internationale contin in esenta noduri sau centre de date (achizitionare / receptie, procesare, arhivare si diseminare de date, dezvoltare de software conex, servicii pentru utilizatori) si o infrastructura de comunicatii geo-spatiale (INTERNETUL este un caz particular de asemenea infrastructura). Nodurile care constituie o retea sunt, de regula, specializate pe manipularea datelor cu un anumit continut (de exemplu date meteorologice sau de mediu) dar asigura de multe ori conectivitatea cu noduri din alte retele. Din acest motiv, delimitarea retelelor constituiente ale retelei globale este destul de arbitrara. De regula ea este facuta pe considerente de program / proiect in cadrul careia este dezvoltata.

Scopul principal al acestor retele este acela de a permite accesul global si rapid al utilizatorilor la date provenite de la reteaua de sateliti si statii automate aflate la sol. In acest scop, sunt dezvoltate noi noduri de colectare si procesare a datelor, tehnici de comunicatie la distanta, programe de navigare (locatoare) de informatie, tehnici de interconectivitate globala a nodurilor existente, tehnici de integrare a datelor furnizate de la sol (de sisteme automate sau de expeditii stiintifice) si din spatiu, programe de management a informatiei on-line pentru factori de decizie, etc.

O parte a datelor furnizate de reteaua globala este actualmente accesibila fie gratuit, fie la preturi rezonabile. In multe cazuri, in special in Europa Centrala si de Est, datele necesare in diverse aplicatii nu exista, din cauza inexistentei unor retele terestre de monitorizare automata a diversilor parametri la scara relevanta.

Scopul proiectului

Proiectul este o initiativa menita sa polarizeze preocupari si infrastructuri existente in Romania in domeniul monitarizarii automate a climei, mediului si sistemelor ecologice la scara relevanta in vederea dezvoltarii de noi aplicatii. Proiectul va conduce la punerea bazelor unui centru virtual de resurse de date climatice in Transilvania si la elaborarea de servicii si tehnologii comercializabile in domeniul achizitiilor de date.

Obiectivele etapei demonstrative a proiectului

  1. Realizarea unui portal WEB demonstrativ dedicat resurselor de date climatice in centrul Cāmpiei Transilvaniei (resursele se refera la date masurate la sol de catre diverse institutii localizate in zona acoperita si la date de teledetectie satelitara detinute de centre internationale de date).
  2. Realizarea unui sensor WEB demonstrativ care va furniza date on-line si plasarea sa pe portal.

In Fig. urmatoare este reprezentata schematic structura retelei preconizate. Proiectul īmbina tehnici de achizitie de date prin sensori climatici cu software de achizitie si comunicare de date prin Internet, tehnici de comunicatie satelitara si GPS.

Rezultate partiale

·         Aplicatii demonstrative valabile din iulie 2002: monitorizarea norilor: cloudtrack.climaticsensor.net ; monitorizarea furtunilor electromagnetice, ionosferei si radiatiei UV: electromagnetictrack.climaticsensor.net

·         vezi si prezentarea din iunie 2002 privind stadiul de realizare a proiectului: format .ppt (934 KB) sau .html (pe situl Agentiei Spatiale Romane).

Project details

Project Reference: 26 / 01.10.2001

Contract Type: finantare

Start Date: octombrie 2001

End Date: noiembrie 2002

Duration: 12 luni

Project Status: in curs de realizare

 

Participants

BITNET CCSS srl

CP

Software ITC S.A. Cluj

P

Societatea Ornitologica Romana.

P