Traductorii de iradiantă solară

S-a optat pentru un convertor programabil iluminare –frecventă TSL 230 produs de Texas Instruments. Acest convertor îmbina o fotodioda semiconductoare configurabilă cu un convertor curent - frecventă, într-un circuit integrat monolitic CMOS. Semnalul de iesire poate fi un tren de impulsuri sau impuls dreptunghiular ( factor de umplere 50% ) cu frecventa direct proportională cu intensitatea luminoasă. Sensibilitatea senzorului este selectabilă în trei domenii de masură, asigurând un raport 1:100. Frecventa de iesire poate fi scalată cu una din cele patru valori presetate. Un semnal de selectie permite cuplarea mai multor senzori pe aceeasi intrare a microprocesorului, senzorii neselectati fiind în stare HiZ. Fiecare circuit este compensat în temperatură.

În continuare sunt prezentate principalele curbe caracteristice si anume:

Convertorul TSL 230 si placa de comandă a diafragmei electrice. Neîncapsulat.

 

Pantele teoretice (Fsaturatie la l = 670 nm este 1MHz):

0.001625, 0.01625, 0.1625

Pantele experimentale (Fsaturatie la radiatie solară globală este 1.4 MHz):

0.00116071, 0.0116071, 0.116071

Setări potentiale ale convertorului TSL 230:

S0

S1

Sensibilitate

S2

S3

Output frecventă

L

L

POWER DOWN

L

L

/ 1

H

L

X 1

H

L

/ 2

L

H

X 10

L

H

/ 10

H

H

X 100

H

H

/ 100

Setări utilizate in aplicatiile vizate:

 

S0

S1

S2

S3

Curba de calibrare

regim diurn

H

L

H

H

Y(m W/cm^2) = 0.116071 * 100 * X(Hz)

regim nocturn

H

H

L

L

Y(m W/cm^2) = 0.00116071 * X(Hz)

Traductorul NIR cu diafragmă fixă

Este o variantă destinată să înregistreze iradianta solară în banda 800 - 1.100 nm (domeniul de măsură al iradiantei fiind: 0.002 - 80 m W/cm^2 fără divizare de frecventă si 0.002 - 0.5 mW/cm^2 cu divizare de frecventă).

Are la bază un convertor iluminare-frecventă produs de Texas Instruments (TSL 245). Fiecare convertor îmbină o fotodiodă semiconductoare cu un convertor curent-frecventă într-un circuit integrat monolitic CMOS vezi Fig. Traductorul incorporează si un divizor de frecventă pentru extinderea domeniului de măsură. Semnalul de iesire este un semnal dreptunghic cu frecventa proportională cu iradianta.

Traductorulde iradiantă solară în infrarosu apropiat. Vedere frontală.

Domenii de măsură:

statia agrometeo